O ODDÍLU

Trenér: Ing. Emil Raschka
gsm: 608 72 45 49, e-mail: raschka@acory.cz

Sempai a ekonom: Libuše Brátová
gsm: 607 21 25 55


Historie oddílu

Zvláštní poděkování

Radek Chalupa ... zakladatel oddílu a dlouholetý trénér KUMA DOJO OPAVA

Libuše Brátová ... dloholetý trenér a ekonom oddílu KUMA DOJO OPAVA

Martin Špalek ... dlouholetý trénér KUMA DOJO OPAVA

Design and Code by Adam Langer